วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารห้องสมุดชื่อ “ห้องสมุดพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกโร) มมร. สธ.ศูนย์การศึกษาชลบุรีพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารห้องสมุดชื่อ “ห้องสมุดพระญาณวโรดม(ประยูร สนฺตงฺกโร) ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ ศูนย์การศึกษาชลบุรี ณ วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคาร ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น